TELEFONOPPFØLGING


Vi benytter aktivt telefoniske henvendelser, inklusiv tekstmeldinger for å få i stand betalingsordninger med dine kunder.