OM OSSZero Zero Kreditt AS vil hjelpe til med å finne løsninger for at folk flest kan få betalt sin gjeld. Samtidig bidrar vi til at bedrifter og virksomheter får betalt for solgte varer og tjenester – det er vårt bidrag til en sunn økonomi og at hjulene går rundt.

Bærekraft og samfunnsansvar er kjernen i Zero-Zero Kreditt AS sin innfordringspraksis. Ved å støtte og utvikle kompetansen til våre ansatte – og samtidig tilby innovative løsninger– skal vi bidra til raskere løsninger, få ned andelen av utestående kreditter, sikre et sterkere finansmarked og øke livskvaliteten for mennesker i økonomiske vanskeligheter.

Vår team består av ansatte med mange år i bransjen, og våre erfaringer har lært oss at rask respons, sikrer resultater for både oppdragsgiverne og for kunden.

Ta kontakt med oss i dag – Alt kan løses med kommunikasjon.