OPPSØKI dag er det svært kostbart å behandle saker i rettsapparatet i Norge, og det er alltid en økonomisk risiko for dere som oppdragsgivere knyttet til denne behandlingsmodellen. Derfor strekker vi oss litt lengre enn mange av våre konkurrenter og vil ofte prøve å sikre dine krav ved oppsøk direkte mot kunden. Dette gjøres bl.a. med signering av gjeldsbevis. Denne behandlingsmåten er ofte mye mer effektiv og kostnadene holdes på et minimumsnivå. Vi vurderer nytteverdien av oppsøk mot kunden individuelt i hver sak, alternativt etter nærmere avtale med oppdragsgiver