INKASSOBetaler ikke din kunde etter at tidsfristen på inkassovarselet er gått ut, vil vi iverksette inkassopågang ved utsendelse av Betalingsoppfordring ihht. inkassoloven mht. informasjonsplikt, tidsfrister og gebyrer mm. Betaler ikke din kunde etter betalingsoppfordringen, iverksettes videre inkassopågang ihht vår avtale (Way-of-working). Vi tilstreber å få kunde i dialog for frivillig løsning. Det iverksettes ikke tiltak som vil påføre deg kostnader uten etter forhåndsgodkjennelse. Vi holder løpende god dialog med deg som oppdragsgiver og dine kunder